Kasvituotannon ekonomia, 3 op (nonstop)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.09.2018 - 31.05.2019
Ilmoittautumiset
    30.04.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija osaa arvioida pienkanalassa kanojen hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa määrittää olosuhteet kanojen eri tuotantovaiheen ja luontaisen tarpeen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ympäristön vaikutuksen kanojen elämään ja tuotantoon.
Sisältö
    Kanojen hyvinvointia koskevat ohjeet ja suositukset.
Tuotantovaiheiden erityispiirteet hyvinvoinnin kannalta.
Ruokinnan suunnittelu ja onnistumisen seuranta.
Kanojen luontaisen käyttäytymisen perusteet.
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät (virtuaali- ja verkko-opinnot)
Kirjallisuus
    Optimassa oleva materiaali.
Artikkelit ja kirjat aiheesta.
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    Mirja Riipinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
040 846 1792
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    tekn.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu