Luomutuotanto, 5 op (nonstop)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.09.2018 - 31.05.2019
Ilmoittautumiset
    31.05.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Edeltävä osaaminen
    Kotieläintuotannon ja kasvintuotannon perusteet.
Tavoite
    Opiskelija tuntee luomutuotannon merkityksen Suomessa ja EU:ssa ja tuntee tuotannon ehdot. Hän osaa laatia luomutuotantoon siirtyvän yrityksen siirtymävaihesuunnitelman. Hän tuntee luomutilan peltoviljelyn ja kotieläintuotannon järjestämisen.
Sisältö
    - luonnonmukainen kasvien viljely
- luonnonmukainen kotieläintalous
- luomutuotannon periaatteet, säädökset ja ohjeet
- luomutuotannon valvontajärjestelmä
- siirtymävaihesuunnitelma
- luomutuotannon järjestäminen
Toteutus
    Itsenäistä materiaalien opiskelua.
Kirjallisuus
    Rajala, J. 2006. Luonnonmukainen maatalous. 2. korjattu painos. Mikkeli: HY.
Verkko-oppimisympäristössä oleva materiaali.

Eviran luomumateriaalit:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Mirja Riipinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
040 846 1792
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    tekn.avoinamk@jamk.fi
Peruutusehdot
    Peruminen tehdään kirjallisesti:
- Avoin AMK: www.jamk.fi/avoin/peruutus

Kun ilmoittaudut varsinaisena ilmoittautumisaikana, sinulla on 14 päivän ajan oikeus perua ilmoittautumisesi maksutta. Tämän jälkeen tai mikäli et saavu opintojaksolle, perimme koko osallistumismaksun. Huom. Nonstop-opintoja ei voi perua maksutta.

Sairaustapauksissa maksun peruminen harkitaan tapauskohtaisesti.

Suoritettu opintomaksu on edellytys koulutukseen osallistumiselle.

Katso opintojakson aikataulu