Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1, 33 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
   

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 1. vuoden syyslukukauden opintoja. Opinnot sisältävät säännöllistä, viikottaista kontaktiopiskelua arkisin klo 8-20 välillä lukujärjestyksen mukaisesti (viikko 42 ei opetusta). Viikolla 34 erillisohjelma, jolloin tutustutaan tutkinto-ohjelmaan, ryhmään, opettajatutoreihin, tiloihin, lukujärjestyksiin, käytänteisiin.Lue lisää opinnoista ja opintojaksokuvauksisa

Aika
    20.08.2018 - 21.12.2018
Ilmoittautumiset
    12.08.2018 mennessä
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkinto-ohjelmaan tähtäävät tai muuten alan opinnoista kiinnostuneet.
Sisältö
   

Osaajana kehittyminen 3 op

ICT-valmiudet 3 op

JAMK Innovaatioviikko 2 op

Johdatus Internet-teknologioihin 4 op

Ohjelmoinnin perusteet 5 op

Käyttöjärjestelmät 6 op

Web-tekniikat 4 op

Työelämän viestintä 3 op

Matematiikan tukiopinnot 3 op

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutus
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.
Hinta
    330 €
Lisätietoja
    tekn.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).

Kevätlukukaudella 2019 tarjotaan Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2. Polkuopiskelijoiden suuntautumisvaihtoehtovalinta (media-, ohjelmisto- tai tietoverkkotekniikka) tehdään marras-joulukuussa 2018 yhdessä tutkinto-ohjelmaryhmän kanssa (mikäli jonkun suuntautumisen opiskelijamäärää joudutaan karsimaan, valinnassa vaikuttaa mm. syyslukukauden opintomenestys).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
ICT-valmiudet, 3 op

Katso opintojakson aikataulu