Reumahoitaja 30 op -ammatillinen täydennyskoulutus

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Koulutuksessa painotetaan vahvaa kliinisen hoitotyön osaamisen kehittämistä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa.
Aika
    11.10.2018 - 31.01.2020
Ilmoittautumiset
    20.09.2018 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä
Tavoite
    - osoittaa vahvaa kliinisen reumahoitotyön asiantuntemusta, jossa yhdistyy käytännön hoitotyön kokemus ja syvällinen teoreettinen tieto sekä kyky ohjata omaa toimintaa
- osaa hakea ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa reumapotilaiden hoidon tarpeen arvioinnissa, hoidon seurannassa ja arvioinnissa
- osaa soveltaa erilaisia ohjausmenetelmiä-/välineitä ja motivoivaa otetta reumapotilaan omahoidon ohjauksessa
- kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, konsultoivaan työotteeseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn
- toimii työyksikössään näyttöön perustuvien käytäntöjen ohjaajana ja tukena, johon sisältyy kehittävä työote ja oman alan tutkimuksen seuraaminen
Sisältö
    1. Näyttöön perustuva reumahoitotyön asiantuntijuus 24 op
• Kliinisen reumahoitotyön monitieteinen tietoperusta 12 op, mm. seuraavat sisällöt:
-Nivelreuma
-Lasten reuma
-Fibromyalgia
-Harvinaiset sidekudossairaudet
-Spondyloartropatiat
• Lääkehoito reumasairauksissa 4 op
• Ohjaaminen ja opettaminen reumahoitotyössä 6 op
• Näyttöön perustuva päätöksenteko ja asiantuntijuus 2 op
2. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 6 op
• Orientoivat opinnot ja arviointi 1 op
• Kehittämistehtävä 5 op
Hinta
    Osallistumismaksu on 2360 € + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lähijaksoille osallistuminen sekä etäoppimisen ja kehittämishankkeen ohjaus. Oppimisprosessiin liittyvät mahdolliset opintokäynnit sekä lähijaksojen aikaiset matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannukset eivät sisälly osallistumismaksuun.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, 0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Kotimainen palvelutoiminta, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 20.9.2018 mennessä. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti.
Materiaali     esite_reumahoitaja_2018-2020_jamk.pdf