Kohti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuutta 10 op, verkkototeutus

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Tämän koulutuksen avulla kehität osaamistasi ammatillisessa erityisopetuksessa. Kohti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuutta -täydennyskoulutus muodostuu kahdesta opintokokonaisuudesta:
Ammatillisen erityisopetuksen perusteet I (5 op) ja Ammatillisen erityisopetuksen perusteet II (5 op).

Ensimmäisessä opintokokonaisuudessa muodostat kuvaa ammatillisesta erityisopetuksesta ja saat vastauksia erityispedagogiikan peruskysymyksiin. Toisessa opintokokonaisuudessa syvennät ymmärrystä siitä, miten opettaja omalla toiminnallaan ja oppilaitoksen tukikeinoilla voi tukea jokaisen opiskelijan oppimista ja osallistumista.

Suorittamalla täydennyskoulutuksemme sinun on mahdollista saada lisää hakemuspisteitä, kun haet ammatilliseen erityisopettajankoulutukseemme. Mikäli tulet valituksi meille opiskelemaan, suorittamasi opinnot voidaan myös hyväksilukea osaksi opintojasi.
Aika
    07.08.2018 - 31.01.2019
Ilmoittautumiset
    02.08.2018 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Kohderyhmä
    Ammatillisesta erityisopettajankoulutuksesta kiinnostuneiden lisäksi koulutukseen voivat osallistua myös muut ammatillisen erityisopetuksen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet.
Sisältö
    Ammatillisen erityisopetuksen perusteet I, 5 op
• Erityispedagogiikka tieteenalana
• Erityiskasvatuksen teoria ja filosofia
• Ammatillinen erityisopetus
• Asiaa oppimisvaikeuksista

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet II, 5 op
• Erityisen tuen tarpeet ja opiskelijan ohjaus
• Ammatillisen koulutuksen reformi ja erityinen tuki
• Erityinen tuki käytännössä opettajan toimintana ja inklusiivisena pedagogiikkana
• Erityinen tuki oppilaitoksen suunnitelmissa ja toimintamalleissa
Toteutus
    Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.
Ensimmäiseen opintokokonaisuuteen kuuluu kaksi webinaaria sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Toiseen opintokokonaisuuteen kuuluu kolme webinaaria sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Suositeltavaa on, että ensimmäinen osio on suoritettu ennen toisen alkua.

Koulutuksen aikataulu:

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet I, 5 op
• Aloituswebinaari ti 7.8. klo 15.00 - 17.00
• Koontiwebinaari ti 25.9. klo 15.00 - 17.00

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet II, 5 op
• Aloituswebinaari ke 3.10. klo 15.00 - 17.00
• Väliwebinaari ke 21.11. klo 15.00 - 17.00
• Koontiwebinaari to 10.1.2019 klo 15.00 - 17.00
Hinta
    590 euroa (sis. alv 24 %). Koulutus on mahdollista maksaa kolmessa erässä.
Lisätietoja
    Lisätietoja koulutuksesta:

Lea Vilmi, koulutussuunnittelija, p. 040 537 6888, lea.vilmi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta,
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Minna Demirel, koulutussihteeri, p. 050 591 3658, minna.demirel@jamk.fi
Materiaali     esite_kohti_ammatillisen_erityisopetuksen_asiantuntijuutta_2018.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Sen jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.

Ilmoittaudu koulutukseen