Urheilijan hyvinvointi, 5 op (vain Urheiluakatemian opiskelijoille)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.10.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautumiset
    23.09.2018 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Nämä opinnot on tarkoitettu on ainoastaan Urheiluakatemian urheilijoille. Opinnot voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin kaikissa JAMKin tutkinto-ohjelmissa. Opintokokonaisuus pitää hyväksyttää omalla tutoropettajalla/koulutusvastaavalla ennen aloittamista. Opinnoista voi suorittaa 1-3 osakokonaisuutta. Kokonaisuudet on hyvä suorittaa suunnitellussa järjestyksessä. Ne voidaan aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa, suositeltavaa on kuitenkin aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Tavoite
    Opiskelija oppii tunnistamaan omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja urheilu-uraansa vaikuttavia tekijöitä ja edistämään näitä ammattimaisesti sekä hyödyntämään tarjolla olevia tukipalveluita ja rakenteita.
Sisältö
    Ensimmäisessä osassa opiskelija perehtyy ajankäytön hallintaan, opintojen yleiseen suunnitteluun ja opiskelijan hyvinvointiin laajemmin liittyviin teemoihin erilaisten luentojen ja tehtävien avulla. Tässä osassa urheilija pääsee testaamaan fyysisen kuormituksensa tasoa ja mittaamaan ja arvioimaan palautumistaan. Lisäksi opiskelija tutustuu tarjolla oleviin urheilijaopiskelijan hyvinvointi-ja tukipalveluihin sekä Urheiluakatemian ja KIHUn palveluihin.
Toteutus
    Luennot 30 h
Oppimistehtävät 55 h
Itsenäinen opiskelu 50 h
Kirjallisuus
    Materiaali annetaan opintojakson aikana.
Hinta
    €75
Lisätietoja
    Tämä opintojakso yhdessä HTLMS001 Urheilijan hyvinvointi ja
HTLMS002 Urheilijan yhteistyösuhteet kanssa muodostavat yhteensä 15 opintopisteen Urheiluakatemia opintokokonaisuuden.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
   

Katso opintojakson aikataulu