Inspiraatioita tiloista, 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    29.10.2018 - 18.12.2018
Ilmoittautumiset
    14.10.2018 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35. Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön tuntemus
Tavoite
    -Opiskelija tunnistaa tilojen merkityksen käyttäjälle.
-Hän ymmärtää käyttäjäkeskeisyyden tilojen kehittämisen lähtökohdaksi
-Hän ymmärtää,että käyttäjäkeskeisyys tiloissa edellyttää tiloihin suunniteltuja käyttäjä- ja kiinteistöpalveluita.
-Hän ottaa huomioon käyttäjän tarpeet ja kokemukset tilojen kehittämisessä
-Hän osaa havainnoida ympäristöä
-Hän ymmärtää rakennetun kulttuuriympäristön merkityksen käyttäjälle
-Opiskelija osaa käsitteet käytettävyys, käyttäjäkeskeisyys, käyttäjälähtöisyys ja kiinteitöliiketoimintaan liittyvän käsitteistön
Sisältö
    -Tilojen käyttäjälähtöisyys, käyttäjäkeskeisyys ja käytettävyys
-Kiinteistöliiketoiminnan käsitteistö
-Ympäristön havainnointi
-Käyttäjälähtöisten tilojen kehittämiseen vaikuttavat tekijät
-Rakennettu ympäristö palveluympäristönä
-Rakennetun ympäristön kehittyminen ja suojelu
Toteutus
    Kontaktiopiskelun ja etäopiskelun yhdistelmä
Kirjallisuus
    Kärnä, S., Nenonen, S. ym. 2010. Käyttäjälähtöinen rakennuksen arviointimenetelmä – asiakaskokemukset kehittämisen työvälineenä
ajankohtainen tutkimusmateriaali
Kiinteistöliiketoiminnan sanasto
Hinta
    €75
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
   

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen