Työelämän viestintä, 3 op (verkkototeutus)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 01.08.2018 klo 09:00 alkaen.
Aika
    17.09.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautumiset
    01.08.2018 - 26.08.2018
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija
- ymmärtää viestintätaitojen merkityksen ja viestinnän prosessit ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta, hyödyntää sitä ja arvioida omaa viestintäosaamistaan
- osaa toimia tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti työkeskusteluissa ja ottaa muut viestintätilanteen osapuolet huomioon
- osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, havainnollisesti ja vakuuttavasti
- osaa argumentoida vastaanottajan ja tavoitteiden mukaisesti sekä vaikuttaa kielellä
- hallitsee työelämän keskeisiä tekstilajeja ja niiden kielenkäyttösuosituksia (myös sähköposti)
- toimii viestintätilanteissa vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti
Sisältö
    Viestinnän prosessit ja viestintätaitojen kehittäminen.
Oman alan tyypillisissä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot.
Asiantuntijan viestintä- ja argumentointitaidot.
Kirjallisuus
    Optiman työtila Työelämän viestintä
Hinta
    45 €.
Lisätietoja
    kielet.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu