Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    29.10.2018 - 18.12.2018
Ilmoittautumiset
    14.10.2018 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on kokemusta työskentelystä sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden kanssa. Opiskelija hallitsee viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) merkityksen puhevammaisen asiakkaan / potilaan osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistajana. Hän tuntee erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja niihin liittyviä apuvälineitä. Hän motivoituu vuorovaikutukseen ja kommunikointiin puhevammaisten ihmisten kanssa. Yhteistyössä palvelu- ja tukiverkoston kanssa hän tukee erityistä tukea tarvitsevan vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä edistää yhteisön edellytyksiä puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation käyttämiseen.
Sisältö
    Keskeisinä sisältöinä ovat puhevammaisen henkilön yksilölliset tuen tarpeet, AAC-käsitteen määrittely, erilaiset AAC-kommunikaation menetelmät (ele- ja esinekommunikaatio, kuva- ja symbolikommunikaatio, tukiviittomat, bliss kieli).
Kommunikaatioharjoitukset. Tulkkaustukipalvelut.
Vierailut ja/tai opintojakson sisältöjen liittäminen asiakastyöhön.
Toteutus
    Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa.

Webinaarien ajankohdat:
- 1.11.18 klo 14.15-17.45
- 8.11.18 klo 14.15-17.45
- 14.11.18 klo 14.15-17.45
- 22.11.18 klo 14.15-17.45
- 29.11.18 klo 14.15-17.45
- 4.12.18 klo 14.15-17.45
- 13.12.18 klo 14.15-17.45

(Muutokset mahdollisia.)
Kirjallisuus
    Huuhtanen, K. (toim.) 2011. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Helsinki: Kehitysvammaliitto
Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.) 2006. Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Yliopistopaino oy.
Trygg, B. 2010. Graafinen kommunikointi. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Sanna Häkkinen, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen