Rahapeliongelmat haasteena, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    27.08.2018 - 26.10.2018
Ilmoittautumiset
    19.08.2018 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    - Opiskelija ymmärtää raha- ja digitaalista pelaamista ilmiönä
- Opiskelija tietää raha –ja digitaaliseen pelaamiseen liittyviä haittoja
- Hän tuntee työvälineita pelihaittojen ehkäisyyn ja asiakkaan tukemiseen ja auttamiseen digitaalisen pelaamisen ongelmissa
- Opiskelija osaa ongelmallisesti pelaavan läheisen tukemisen perusteet ja tuntee siihen tarkoitettuja työvälineitä
Sisältö
    - Rahapeliongelmien kohtaamisen perusteet 2 op
- Rahapelaajan läheiset 1 op
- Digitaalinen pelaaminen 2 op
Toteutus
    Verkkotyöskentely
Kirjallisuus
    Verkkomateriaali Thl:n sivuilla
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Maija Jylhä ja Tuija Ketola (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 4 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    THL- kurssi:
https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/koulutus-ammattilaisille/rahapeliongelmien-ehkaisy-ja-hoito-verkkokurssi
Vastuuhenkilö thl: Tuula Leena Raiski p. 040 717 4072

Katso opintojakson aikataulu