Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1, 32 op (Monimuoto)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 01.08.2018 klo 09:00 alkaen.
Aika
    01.09.2018 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.08.2018 - 12.08.2018
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) tutkinto-ohjelmaan tähtäävät tai muuten alan opinnoista kiinnostuneet.
Toteutus
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 1. vuoden syyslukukauden opintoja. 1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.


Syyslukukauden 2018 lähipäivät:

1.9.klo 8.30-15
21.9. klo 14-18
22.9. klo 8-15
5.10. klo 10-18
6.10. klo 8-15
26.10. klo 10-18
27.10. klo 8-15
9.11. klo 10-18
10.11. klo 8-15
Hinta
    320 €
Lisätietoja
    tekn.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).

Kevätlukukaudella 2019 tarjotaan Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2. Polkuopiskelijoiden suuntautumisvaihtoehtovalinta (media-, ohjelmisto- tai tietoverkkotekniikka) tehdään marras-joulukuussa 2018 yhdessä tutkinto-ohjelmaryhmän kanssa (mikäli jonkun suuntautumisen opiskelijamäärää joudutaan karsimaan, valinnassa vaikuttaa mm. syyslukukauden opintomenestys).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Matematiikka valmentavat opinnot, 3 op
Web-tekniikat, 4 op
Työelämän viestintä, 3 op
Käyttöjärjestelmät, 5 op
Osaajana kehittyminen, 3 op
JAMK Innovaatioviikko, 2 op
ICT-valmiudet, 3 op
Johdatus Internet-teknologioihin, 4 op
Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Katso opintojakson aikataulu