KOIRA-AVUSTEINEN TYÖSKENTELY OPPIMISEN JA KASVUN TUKENA 10 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    30.11.2018 - 27.04.2019
Ilmoittautumiset
    26.01.2018 mennessä
Paikka
    JAMK, Hyvinvointi, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Kohderyhmä
    Opetustoimen henkilöstö, joka tarvitsee omassa opetus- ja kasvatustyössään koira-avusteisia metodeja, ja joilla on mahdollisuus käyttää eläinavusteista menetelmää työssään.
Tavoite
    Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia kasvatus- ja opetustyössään. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja oppimisen ja kasvun tukena.
Sisältö
    Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisten työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Opetustoimen kouluttajien johdolla perehdytään koira-avusteiseen työskentelyyn opetustoimen erilaisissa ympäristöissä sekä erilaisiin työmenetelmiin. Koulutuksessa käsitellään myös koiran soveltuvuutta kasvatustyöhön, koiran elekieltä sekä kasvatus- ja opetustyössä olevan koiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluu myös kontakti-harjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkko-työskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.
Koulutus sisältää 4 lähiopetusjaksoa (pe-la): 30.11.- 1.12.2018, 18 - 19.1.2019, 8 - 9.3.2019 ja 26 - 27.4.2019.
Ensimmäisenä lähiopetusjaksolla opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina lähiopetuspäivinä. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koiran kanssa koulutukseen osallistuja on vastuussa omasta koirastaan ja koiran voimassa olevista rokotuksista. Koulutukseen tulevan koiran on oltava terve. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa. Yhdistyksen soveltuvuuskokeen (http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/) läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Soveltuvuuskokeeseen on mahdollista osallistua koulutuksen yhteydessä.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutukseen osallistuja vastaa itse matkakuluista, majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Ilmoittautuminen ja toteutus: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija,
puh. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Sisältö: Heidi Kihlström, lehtori, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Materiaali     koira-avusteinen_tyoskentely_oppimisen_ja_kasvun_tukena_2018.pdf
Peruutusehdot
    Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.