Web-palvelinohjelmointi, 4 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 01.08.2018 klo 09:00 alkaen.
Kuvaus
    Tarkka lukujärjestys sivun alalaidan linkistä "Katso opintojakson aikataulu".
Aika
    28.08.2018 - 18.12.2018
Ilmoittautumiset
    01.08.2018 - 12.08.2018
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Ohjelmoinnin perusteet, Web-tekniikat
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa web-sovelluksia erityisesti web-ympäristön palvelinpuoleen ja yhteyskäytäntöön liittyvän toiminnallisuuden osalta.
Sisältö
    Opintojaksolla käytetyn ohjelmointikielen perusteet, web-palvelinympäristö, HTTP-protokolla, evästeet, istuntojen hallinta, autentikointimenetelmät, tiedostojen käsittely, säännölliset lausekkeet, tietokantojen hyödyntäminen, rajapintojen hyödyntäminen, aihealueen sovelluskehykset, tietoturvanäkökohtien huomioiminen
Toteutus
    Luennot ja käytännön harjoitukset. Harjoituksia voi tehdä osittain virtuaaliopintoina.

Luennot 24 h, harjoitukset 56 h, itsenäinen työskentely 28 h. Yhteensä 108 h. Arviointi 0-5
Kirjallisuus
    Verkko-opiskelumateriaali, muu mahdollinen opintojaksolla sovittava materiaali
Hinta
    60€
Lisätietoja
    Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 2. vuosi, 1. lukukausi opinnot
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    tekn.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu