Tietorakenteet ja algoritmit, 4 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Tarkka lukujärjestys sivun alalaidan linkistä "Katso opintojakson aikataulu".
Aika
    28.08.2018 - 18.12.2018
Ilmoittautumiset
    12.08.2018 mennessä
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Ohjelmoinnin perusteet
Tavoite
    Opiskelija osaa kuvata ja tulkita algoritmeja sekä arvioida niiden toimivuutta ja tehokkuutta erilaisissa tilanteissa. Lisäksi opiskelija tuntee keskeiset tietorakenteet ja osaa valita niihin soveltuvat algoritmit toteutuskielestä ja –alustasta riippumatta.
Sisältö
    Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin algoritmityyppeihin ja keskeisimpiin algoritmeihin. Algoritmien tehokkuuden mittaaminen opitaan keskeisten algoritmien avulla. Algoritmityypit käydään alkaen perustietorakenteista edeten kohti mutkikkaimpia (puut ja verkot) toteutuksia. Keskeistä on pystyä hahmottamaan, arvioimaan ja mittaamaan eri tyyppisten algoritmien ja tietorakenteiden ominaisuudet riippumatta toteutuskielestä tai –alustasta.
Toteutus
    Luennot, käytännön harjoitukset ja harjoitustyö

Luennot 30 h, harjoitustyöt 28 h, itsenäinen työskentely 59 h. Yhteensä 117 h. Arviointi 0-5.
Kirjallisuus
    Opettajan jakama materiaali
Hinta
    60€
Lisätietoja
    Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 2. vuosi, 1. lukukausi opinnot
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    tekn.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu