Web-tekniikat, 4 op

Aika
    31.08.2018 - 18.12.2018
Ilmoittautumiset
    12.08.2018 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Tietokoneen peruskäyttötaidot
Tavoite
    Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa standardin mukaisen ja validin Web-sivuston kohderyhmä huomioiden. Opiskelija osaa raportoida harjoitustyönsä opintojaksolla annetun kehikon mukaisesti (kts. sisältö)
Toteutus
    Luennot, käytännön harjoitukset ja harjoitustyön tekeminen.
Kirjallisuus
    Opettajan jakama materiaali Web-sivuilla (mm. https://w3school.com , https://www.w3.org/ sekä video-ohjeistuksia)
Lisätietoja
    tekn.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu