Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.
Aika
    01.02.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    30.12.2018 mennessä
Paikka
    JAMK, Hyvinvointi, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Kohderyhmä
    Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja.
Edeltävä osaaminen
    Koulutukseen otetaan enintään 22 osallistujaa. Valinnoissa otetaan huomioon hakijan koulutustausta kasvatus- ja kuntoutustyössä sekä koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n jäsenyys sekä mahdollinen koiran soveltuvuuskokeen läpäisy http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/. Tasavertaisten hakijoiden kesken ratkaisee ilmoittautumisjärjestys. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista viimeistään 10.1.2019.
Sisältö
    Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Kurssilla käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontakti-harjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.
Koulutus sisältää 4 lähiopetusviikonloppua: 1-2.2. (pe–la), 15.-16.3. (pe-la), 12.-13.4. (pe-la)
ja 9.-10.5. 2019 (to-pe).

Ensimmäisenä lähiviikonloppuna opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina viikonloppuina. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa. Yhdistyksen soveltuvuuskokeen (http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/) läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry järjestää soveltuvuuskokeita. Yksi koe järjestetään koulutuksen aikana, tähän on rajallinen määrä paikkoja. Suosittelemme, että soveltuvuuskoe käytäisiin ennen koulutuksen aloitusta (tiedot yhdistyksen nettisivuilla).
Hinta
    1 000 € + alv 24% sisältäen opetuksen (lähijaksot ja etäopetus), sähköisen opetusmateriaalin sekä ensimmäisenä ja viimeisenä lähiopetuspäivänä kahvin/teen. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Ilmoittautuminen ja toteutus: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, 040 560 7927, sanna.peltola@jamk.fi
Sisältö: Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, heidi.kihlstrom@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Lisäksi pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen sanna.peltola@jamk.fi max. yksi A4-sivuinen liite, jossa tulee ilmetä seuraavat asiat: koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus ja suunnitelma kuinka aiot hyödyntää koira-avusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa Kerro lisäksi koiran ikä ja rotu sekä onko koirakko suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen.
Materiaali     esite_k19.pdf