Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 2, 15 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opinnot ovat YAMK-tutkinto-opiskelijoiden opintoihin integroituja ja sisältävät kontaktiopiskelua
Aika
    07.01.2019 - 18.06.2019
Ilmoittautumiset
    16.12.2018 mennessä
Paikka
    Verkossa
Kohderyhmä
    Ilmoittautuminen vain syyslukukaudella 2018 opintopolku 1:n suorittaneille!
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Toteutus
    Monimuoto-opiskelu
Hinta
    min. 150 € + mahdollisesti opinnäytetyö, osa 1 osasuoritus
Lisätietoja
    Koulutussuunnittelija Soile Korhonen
040 840 3423
lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintopolku sisältää soveltavan tutkimusmenetelmät- opintojakson sekä opiskelijan valitsemat 2 muuta suuntautumisvaihtoehdon opintojaksoa:

Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksovalikko:
1. Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen, 5 op
2. Responsible Management, 5 op
3. Valmentava johtajuus, 5 op
4. Yrityksen verosuunnittelu, 5 op
5. Johdon tietojärjestelmät, 5 op


Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus valita opintoihinsa YAMK-opinnäytetyö, osa 1, josta voi saada osasuorituksen (3 op).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Soveltavat tutkimusmenetelmät, 5 op (YAMK)
Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen, 5 op (YAMK)
Valmentava johtajuus, 5 op (YAMK)
Johdon tietojärjestelmät, 5 op (YAMK)
Yrityksen verosuunnittelu, 5 op (YAMK)
Responsible Management, 5 cr (YAMK)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1, 10 op (osasuoritus 2-3 op)

Katso opintojakson aikataulu