Lastensuojelun ja perhetyön perusteet, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    24.02.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija on perehtynyt suomalaisen sosiaaliturvapolitiikan kokonaisuuteen sekä perheitä tukeviin palveluihin. Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen sekä tietää ehkäisevän lastensuojelun merkityksen yhteiskunnassa.
Tavoite
    Opiskelija osaa
• lastensuojelu- ja perhetyön arvot, periaatteet, tavoitteet ja työskentelytavat
• lastensuojelun palvelujärjestelmän
• perhetyön perusteet
Sisältö
    • Eettisyys lastensuojelussa
• Lastensuojelun lainsäädäntö
• Lastensuojelun ja perheohjauksen prosessi
• Ennaltaehkäisevä avohuollon työskentely ja tukitoimet
• Sijaishuollon toimintamuodot
• Lastensuojelun dokumentaatio
• Perhetyön muodot ja prosessi
Toteutus
    • Monimuoto-opiskelu: Lähiopetus, verkko-opinnot.
Kirjallisuus
    •Räty, Tapio. Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. 3. Uudistettu painos (2015). Helsinki: Edita.
• Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu -toteuttaminen ja päätöksenteko. Telentum Pro.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Taja Kiiskilä, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Katso opintojakson aikataulu