Life balance - tasapainoa elämään, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    24.02.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Piippukatu 3 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa oman elämänsä tasapainoon liittyviä tekijöitä ja osaa asettaa hyvinvointiaan tukevia tavoitteita. Hän osaa arvioida ja kehittää toimintatapojaan ja ajatteluaan. Hän tietää vahvuutensa ja löytää konkreettisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää hyvinvointiaan tukevaa tietoa omien tarvoitteiden edistämiseen. Opiskelija tunnistaa stressitekijöitä omassa elämässään ja tuntee stressinhallintakeinoja. Opiskelija kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan. Hän kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Opiskelijalla on valmiuksia vaikuttaa työhyvinvointiinsa tulevassa työssään.
Sisältö
    - elämän toimintojen tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys
- omien toimintojen ja tapojen tarkastelu
- henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevien teema-alueiden käsittely
- oman toiminnan arviointi ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen
Toteutus
    ryhmätapaamiset, yksilöllinen ohjaus, verkkotyöskentely, kirjallisuuteen perehtyminen
Kirjallisuus
    Opintojakson alussa sovittava materiaali.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Maarit Rutanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 4 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Lähiopetus:

- 14.03.19 klo 14:15 - 16:45 (Piippukatu 2, D307)
- 21.03.19 klo 15:00 - 17:30 (Piippukatu 2, D207
- 28.03.19 klo 14:15 - 16:45 (Piippukatu 2, D307)
- 04.04.19 klo 14:15 - 16:45 (Piippukatu 2, D506)
- 11.04.19 klo 14:15 - 16:45 (Piippukatu 2, D307)
- 18.04.19 klo 14:15 - 16:45 (Piippukatu 2, D506)
- 25.04.19 klo 14:15 - 16:45 (Piippukatu 3, K213 Majakka)
- 02.05.19 klo 14:15 - 16:45 (Piippukatu 2, D307)
- 09.05.19 klo 14:15 - 16:45 (Piippukatu 2, D307

(Huom! Muutokset mahdollisia.)

Katso opintojakson aikataulu