Syventävä viinikurssi, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 28.01.2019 klo 09:00 alkaen.
Aika
    11.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    28.01.2019 - 24.02.2019
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija osaa erilaisten alkoholijuomien valmistuksen ja tarjoilun sekä ruoan ja juoman yhdistämisen perusteet. Opiskelija hallitsee juomien systemaattisen aistinvaraisen arviointitekniikan perusteet.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee juomien systemaattisen aistinvaraisen arviointitekniikan ammattimaisella tasolla.
Opiskelijalla on rypäleisiin, viininvalmistukseen ja viinityyleihin liittyvissä asioissa ammattilaisen tietotaso. Hän pystyy toimimaan viiniin liittyvissä ravintolan työtehtävissä ja ymmärtää niiden merkityksen alan liiketoimien vastuullisena edistäjinä.
Sisältö
    Viininviljely, -valmistus ja etikettimerkinnät.
Erilaiset viinit ja väkevät alkoholijuomat.
Aistinvaraisen arvioinnin harjoittelu.
Juomien yhdistäminen ruoan kanssa.
Toteutus
    Aistinvarainen arviointi
Luennointi
Itsenäinen opiskelu
Kirjallisuus
    WSET L3 Award on wines study pack 2016 (Understanding wines: Explaining style and quality, Study quide, Specification)
Hinta
    75 € + Kurssin materiaalimaksu on 160 €, sisältäen WSET L3-tentin.
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kurssin materiaalimaksu on 160 €, sisätäen WSET L3-tentin.

Katso opintojakson aikataulu