Syventävä viinikurssi, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    24.02.2019 mennessä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija osaa erilaisten alkoholijuomien valmistuksen ja tarjoilun sekä ruoan ja juoman yhdistämisen perusteet. Opiskelija hallitsee juomien systemaattisen aistinvaraisen arviointitekniikan perusteet.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee juomien systemaattisen aistinvaraisen arviointitekniikan ammattimaisella tasolla.
Opiskelijalla on rypäleisiin, viininvalmistukseen ja viinityyleihin liittyvissä asioissa ammattilaisen tietotaso. Hän pystyy toimimaan viiniin liittyvissä ravintolan työtehtävissä ja ymmärtää niiden merkityksen alan liiketoimien vastuullisena edistäjinä.
Sisältö
    Viininviljely, -valmistus ja etikettimerkinnät.
Erilaiset viinit ja väkevät alkoholijuomat.
Aistinvaraisen arvioinnin harjoittelu.
Juomien yhdistäminen ruoan kanssa.
Toteutus
    Aistinvarainen arviointi
Luennointi
Itsenäinen opiskelu
Kirjallisuus
    WSET L3 Award on wines study pack 2016 (Understanding wines: Explaining style and quality, Study quide, Specification)
Hinta
    75 € + Kurssin materiaalimaksu on 160 €, sisältäen WSET L3-tentin.
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Kurssin materiaalimaksu on 160 €, sisältäen WSET L3-tentin.

Katso opintojakson aikataulu