Taloushallinto, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    25.02.2019 mennessä
Edeltävä osaaminen
    ICT-valmiudet
Tavoite
    Opiskelija tietää taloushallinnon tehtävät ja merkityksen ja tuntee kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Opiskelija hahmottaa yrityksen prosessit taloushallinnon näkökulmasta ja ymmärtää miten kirjanpito ja tilinpäätös syntyvät näiden prosessien tuloksena. Opiskelija tietää katetuottoajattelun periaatteet ja osaa soveltaa niitä peruslaskelmissa. Opiskelija kehittää sekä omaa ammatillista osaamistaan että yhteisönsä osaamista vuorovaikutuksessa.
Sisältö
    Opintojaksolla käsitellään liiketoimintaosaaminen, yrityksen prosessit (asiakas-, tuote- ja palvelurekisterin hallinta, osto ja myynti), liiketapahtumien rekisteröinti, tilinpäätös, katetuottoajattelu, rahavirrat, budjetointi ja arvonlisäverotuksen sekä välittömän verotuksen lähtökohdat.
Toteutus
    Kontakti- ja etäopiskelu. Netvisor-taloushallinto -ohjelmiston aktiivinen hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.
Kirjallisuus
    Jormakka, R., Koivusalo, K. Lappalainen, J. & Niskanen, M. 2015. Laskentatoimi. EditaPrima.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu