Hotel management, 5 cr

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 28.01.2019 klo 09:00 alkaen.
Aika
    12.03.2019 - 09.05.2019
Ilmoittautumiset
    28.01.2019 - 24.02.2019
Edeltävä osaaminen
    The student understands the concepts related to service operations. The student understands the general concepts and phenomena related to tourism.
Tavoite
    The student
•understands the structure and earnings logic of the hotel industry both at national and international level
•master the core process of an hotel company
•can apply the potential of technology to manage accommodation processes and customerships
•can design customer oriented accommodation services
Sisältö
    •development prospects nationally and internationally
•planning and developing the accommodation process
•mastery of technology in hotel services
•product development in hotels
Toteutus
    •lectures
•group work
•individual studying
Kirjallisuus
    •Bardi, James A. 2007. Hotel front office management.
•Hotel property management system Hotellinx
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu