Palvelukäytäntöjen ja -teorian kehittäminen, 5 op (YAMK)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    19.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    24.02.2019 mennessä
Edeltävä osaaminen
    AMK-tutkinto
Tavoite
    Opiskelija kykenee arvioimaan palvelukäytäntöjä ja palvelujärjestelmiä monipuolisesti ja kehittävästi.
Opiskelija perehtyy oman asiantuntijuusalueensa kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen ja tieteelliseen kirjallisuuteen ja osaa soveltaa sitä oman asiantuntijuusalueensa palvelujen kehittämiseen.
Sisältö
    Palveluteoria
Palvelukäytännöt ja -järjestelmät
Palvelujen tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä alan tieteellinen kirjallisuus.
Toteutus
    Artikkelitehtävä
Tieteellisen lehden esittely
Ryhmätehtävä kehittämismenetelmistä
Kontaktiopetus
Kirjallisuus
    Grönroos C, Voima P. 2013. Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. J. of the Acad. Mark. Sci. DOI 10.1007/s11747-012-0308-3

Jääskeläinen A, Laihonen H, Lönnqvist A, Pekkola S, Sillanpää V, Ukko J. 2013. Arvoa palvelutuotannon mittareista.Tampereen teknillinen yliopisto.

Palveluteorian uusin tieteellinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan asiantuntijuusalueen uusin tieteellinen kirjallisuus
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Suurin osa materiaalista on englanniksi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen