Tilat liiketoimintana, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.03.2019 - 10.05.2019
Ilmoittautumiset
    14.03.2019 mennessä
Edeltävä osaaminen
    -osaa tunnistaa tilankäyttäjien tarpeet
-on selvillä käyttäjälähtöisyyden ja käytettävyyden käsitteistä ja niiden soveltamisesta tiloissa ja tilapalveluissa.
Tavoite
    Opiskelija
-hallitsee kiinteistöliiketoiminnan käsitteistön
-on selvillä alan toimijoista, heidän rooleistaan ja tavoitteistaan
- on selvillä kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistömarkkinoiden kansainvälisestä luonteesta ja sisäistää oman roolinsa alan aktiivisena toimijana
-hallitsee tila- ja kiinteistöstrategioiden perusteet ja ymmärtää niiden yhteyden yrityksen strategiseen johtamiseen
-on selvillä toimitilakustannuksista
-on selvillä liiketoiminta-alueen muutosvoimista ja tulevaisuuden näkymistä
- pystyy tuottamaan ideoita liiketoiminta-alueen kehittämiseksi
Sisältö
    -kiinteistöliiketoiminnan käsitteistö
- kiinteistöliiketoiminnan toimijat ja heidän tarpeensa ja roolinsa
-kiinteistöliiketoiminnan kansainvälinen luonne
-tila- ja kiinteistöstrategian perusteet
-tilakustannusten muodostuminen
-alan kansalliset ja kansainväliset muutosvoimat ja alan tutkimukset
Toteutus
    Luennot,projektityöskentely,ongelmalähtöinen oppiminen
Kirjallisuus
    -Leväinen, K.K. 2013. Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen. Otatieto.
-Kiinteistöliiketoiminnan sanasto.
-Siikala, J. 2000. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.Suomen kiinteistöliitto. [Helsinki] : Kiinteistöalan kustannus,
-ajankohtaiset raportit ja tutkimukset
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu