Kasvituotannon suunnittelu, 6 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.01.2019 - 09.05.2019
Ilmoittautumiset
    04.01.2019 mennessä
Paikka
    Tarvaala (Saarijärvi)
Tuumalantie 17
Opetustila 118
Edeltävä osaaminen
    peltoviljelyn perusteet
Tavoite
    Opiskelija tuntee keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja tuntee sadonmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen laadullisesti ja määrällisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljan ja perunan sadon laadun määrityksiä ja arvioida sadon käyttökelpoisuutta. Opiskelija osaa laatia viljely- ja viljelykiertosuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmaa apuna käyttäen. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä rikkakasveja, kasvitauteja ja tuhoeläimiä. Opiskelija osaa suunnitella monipuolista viljelyä harjoittavan tilan tasapainoiset koneketjut niin, että työt saadaan suoritettua ajallaan ja kestävän viljelyn mukaisesti. Opiskelija tuntee työkoneiden käytön tehontarpeet ja energiankulutuksen.
Sisältö
    kasvien viljely, sadon laatukriteerit ja niiden määrittäminen, viljelysuunnitelma, viljelykierto, konetyö ja -ketjut.
Toteutus
    luennot, laboratorioharjoitukset, harjoitustyöt, tentti
Kirjallisuus
    Peltokasvien tuotanto. Mervi Seppänen (toim). Peltokasvilajikkeet. Peltokasvien kasvinsuojelu. muu opintojakson alussa osoitettava materiaali.
Hinta
    90 €
Lisätietoja
    Ulla Heinonen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
040 824 7648
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    tekn.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu