Kunnossapito-osaaja, 30 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Tehokkaalla kunnossapidolla on teollisuuden kilpailukyvyn kannalta keskeinen rooli, varsinkin kun monilla aloilla ei ole tarvetta kapasiteettia lisääviin investointeihin.
Aika
    09.09.2019 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    31.05.2019 mennessä
Paikka
    Jyväskylä, Rajakatu 35
Kohderyhmä
    Teollisuuden kunnossapito-osaajakoulutus on erityisesti suunnattu jo töissä oleville teollisuuden ammattilaisille, jotka haluavat kasvattaa omaa alan osaamista.
Tavoite
    Koulutuksen tavoite on käydä läpi kunnossapidon eri osa-alueet laajasti sekä tukea projektityössä opittujen asioiden toteuttamista yrityksissä.
Sisältö
   

Luotettavuustekniikka ja elinkaarenhallinta, 5 op.

Ennakoiva kunnossapito, 5 op.

Kunnossapidontoiminnan ohjaus, 5 op.

Hankintatoimi, 5 op.

Työelämäprojekti, 10 op.

Toteutus
    Opiskelu on mahdollista työn ohessa.
Verkko- ja monimuoto-opinnot, joihin sisältyvät kontaktipäivät (1-2 pv/kk) ja itsenäinen opiskelu.
Hinta
    300,00

Koulutuksen hinta on 10 euroa/opintopiste (300 euroa).
Lisätietoja
    Jaakko Oksanen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    tekn.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu