Web-ohjelmointi, 4 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2019 - 10.03.2019
Ilmoittautumiset
    16.12.2018 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Tietotekniikan peruskäyttötaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen, web-tekniikoiden perustaidot
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa dynaamisia web-sovelluksia erityisesti web-selaimessa suoritettavan toiminnallisuuden osalta. Opiskelija ymmärtää tietoverkon asettamat rajoitteet ja mahdollisuudet sovellusten toteuttamiseen web-ympäristöön.

Opiskelija osaa toimia projektiryhmässä ja tuottaa siihen liittyvää dokumentaatiota. Opiskelija osaa dokumentoida web-sovellustuotantoon liittyvää dokumentaatiota.
Sisältö
    • Web-selain ohjelmointiympäristönä
• JavaScript-ohjelmointikieli
• DOM-rakenteisen dokumentin kuvaustapa
• HTML5 ja JavaScript-ohjelmointirajapinnat
• Ajax ja ulkoisten tietolähteiden käyttäminen.
• Tiedonvälityksen dataformaatit mm. JSON ja XML
• Karttasovellusten ohjelmointi
• Ajankohtaiset aihealueen ohjelmakirjastot (mm. JQuery ja React)
• Ryhmätyöskentelyn dokumentaatio ja viestintä
Kirjallisuus
    Opettajan jakama materiaali
Hinta
    60,00
Lisätietoja
    tekn.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu