Perhe- ja perintöoikeus, 5 op (Keuruu)

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    13.03.2019 - 29.05.2019
Ilmoittautumiset
    24.02.2019 mennessä
Paikka
    Keuruu / verkko (Kivikoulu; tarkempi tila ilmoitetaan myöhemmin)
Edeltävä osaaminen
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Tavoite
    Opiskelija tuntee perhe- ja perintöoikeuden keskeisen lainsäädännön ja avioliiton varallisuusteoriat. Hän osaa laatia erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia asiakirjoja: perukirjan, ositussopimuksen sekä perinnönjakokirjan. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa perintö- ja lahjaverolakia.
Sisältö
    Perimysjärjestys, perintöoikeuteen vaikuttavat tekijät, oikeustoimet perittävän eläessä ja kuollessa, testamentti, pesänselvitys ja perinnönjako, avioliiton varallisuusjärjestelmä, avioliiton purkaminen, ositus, lapsen asema: elatus, huolto- ja tapaamisoikeus, avoliitto, edunvalvonta, perheoikeudelliset instituutiot ja sukupolvenvaihdos.
Toteutus
    Lähiopetus Keuruulla ke-iltaisin klo 17.30 - 19.00

Kontaktit Keuruulla eivät ole pakollisia, vaan tarjolla opintojen tueksi. Opinnot voi suorittaa myös verkossa.
Kirjallisuus
    Aarnio- Kangas. 2010. Perhevarallisuusoikeus. Lakimiesliiton Kustannus. Juridiikkafokus, luentomateriaali, aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö, www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Janet-portaali)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen