Biotalouden yrittäjyys, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opiskelija osaa arvioida yrittämisen toimintaympäristöä ja yritystoiminnan taloudellisia lainalaisuuksia biotalouden yrittäjyyden näkökulmasta niin globaalisti kuin paikallisestikin. Opiskelija osaa tehdä aloittavalle biotalousyritykselle liiketoimintasuunnitelman ja osaa suunnitella liikeidean pohjalta yrityksen talouteen ja toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä.
Hän osaa hyödyntää osaamistaan markkinointiviestinnässä.
Aika
    18.01.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautumiset
    04.01.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Toteutus
    Aikataulutetut webinaarit sekä itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä verkossa kevään 2019 aikana.
Hinta
    75,00
Lisätietoja
    tekn.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Hyvä nettiyhteys, toimiva webbikamera ja headset

Katso opintojakson aikataulu