Synnytyspelko 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Synnytyspelko-koulutuksen keskeisinä teemoina ovat synnytyspelon moninaisuus, synnytys ja kehonhallinta, parisuhde, varhainen vuorovaikutus, mielenterveys, sosiaalinen tuki, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, traumatyö sekä työssä jaksaminen. Kohderyhmänä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka kohtaavat työssään lasta odottavia ja synnyttäneitä perheitä.
Aika
    04.10.2019 - 21.02.2020
Ilmoittautumiset
    27.08.2019 mennessä
Paikka
    Jyvaskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Tavoite
    Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:
• tunnistaa ja huomioida työssään synnytyspelon moninaisuuden
• huomioida mielenterveyden ja synnytyspelon yhteyden
• huomioida sosiaalisen tuen ja parisuhteen toimivuuden merkityksen
• huomioida seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja traumakokemusten yhteyden synnytyspelkoon
• vahvistaa synnyttäjän kehon- ja mielenhallinnan tunnetta
• valmentaa synnytyskivun hallintaan
• soveltaa monipuolisia voimavaralähtöisiä ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä synnytyspelon hallinnan tukemisessa
Sisältö
    Koulutus (n. 135 h) koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta Optima -verkko-oppimisympäristössä, erilaisista harjoituksista lähikontaktipäivillä sekä kehittämistehtävästä.

4.10.2019 klo 9.30 – 16.00
Synnytyspelon moninaisuus, synnytyspelon tunnistaminen, synnytyssuunnitelma ja jälkikeskustelu

25.10.2019 klo 9.30 – 16.00
Synnytyskivun hallinta, kehonhallinta, rentoutus, synnytyslaulu ja -tanssi

29.11.2019 klo 9.30 – 16.00
Mielenterveys-teema: voimavarakeskeisyys, ratkaisukeskeisyys, varhainen vuorovaikutus

17.1.2020 klo 9.30 – 16.00
Parisuhde, trauma, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja monikulttuurisuus

21.2.2020 klo 9.30 – 16.00
Ammattilaisen oma jaksaminen, työnohjaus ja kehittämistehtävien käsittely
Hinta
    Osallistumismaksu on 595 € + alv 24%. Hintaan sisältyvät kontaktipäivän opetus- ja opiskelumateriaali. Opiskelija vastaa itse lähiopiskelun aikaisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 27.8.2019 mennessä osoitteessa http://www.jamk.fi/taydennyskoulutus
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme koko koulutuksen hinnan.
Materiaali     esite_synnytyspelko_jamk_2019_2.pdf

Ilmoittaudu koulutukseen