Taulukkolaskennan tehokäyttö, 5 op (verkkototeutus, nonstop)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.01.2019 - 31.05.2019
Ilmoittautumiset
    30.04.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Taulukkolaskennan perusteet mm: funktioiden käyttö, kaavojen kirjoittaminen, kaavioiden tekeminen.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee taulukkolaskennan edistyneitä ominaisuuksia ja pystyy hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.
Sisältö
    Taulukkolaskennan muotoilutoiminnot, kaavojen tarkistaminen, tulostusalueen käyttö, viittaukset taulukossa ja taulukoiden välillä, laskentaa helpottavat funktiot, suurten taulukoiden lajittelutoiminnot, taulukkolaskennan ja tekstinkäsittelyn yhteiskäyttö.
Toteutus
    Harjoitukset verkko-oppimisympäristössä
Kirjallisuus
    Verkko-oppimisympäristössä
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Soile Korhonen
Koulutussuunnittelija
lipa.avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu