Tilintarkastusalan standardit, 3 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.05.2019 - 31.08.2019
Ilmoittautumiset
    06.05.2019 mennessä
Edeltävä osaaminen
    Tilintarkastuksen perusteet
Tavoite
    Opiskelijalla muodostuu kuva siitä, miten tilintarkastusalan standardeja sovelletaan käytännössä pk-yrityksen tilintarkastukseen.
Sisältö
    Tilintarkastuksen standardien peruskäsitteet. Soveltaminen käytännön tilanteissa painottaen tilintarkastuksen suunnittelua, riskien tunnistamista ja arvioimista ja niihin vastaamista. Raportointi.
Toteutus
    Virtuaalinen opiskelu itsenäisesti. Opiskelija opiskelee materiaalin itsenäisesti ja sen jälkeen suorittaa virtuaalitentin. Opintojaksolle ei kuulu tehtäviä tai lähiopetusta.
Kirjallisuus
    ISA Standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa, uusin painos
ST-Akatemia
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Tentissä saa olla kaikki materiaali mukana. Tentin suorittamiseen on 90 min aikaa.

Katso opintojakson aikataulu