Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.05.2019 - 14.06.2019
Ilmoittautumiset
    28.04.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet.
Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Hän tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Opiskelija pystyy tukemaan vanhempia mediakasvatuksessa. Hän tietää erilaisia mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren kehityksen ja kuntoutuksen tukena. Opiskelija motivoituu kehittämään ja käyttämään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia työskennellessään lasten ja nuorten parissa.
Sisältö
    1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
2. Suojelullinen näkökulma medikasvatuksessa
3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
5. Mediatyökalut ja menetelmät
6. Mediavanhemmuus ja kasvatuskumppanuus
Toteutus
    Virtuaaliopinnot, jotka sisältävät vaihtoehtoisia oppimistehtäviä.
Kirjallisuus
    Virtuaalisen työtilan materiaali ja internetistä löytyvät lähteet.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Timo Hintikka (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    hyvi.avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaaliopintoina.

Katso opintojakson aikataulu