Palvelumuotoilua hyvinvointialan yrittäjille ja palveluntuottajalle 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Haluatko parantaa organisaatiosi/yrityksesi kilpailukykyä kehittämällä palveluitasi asiakaslähtöisemmiksi. Palvelumuotoilun avulla voit kehittää uusia palveluita tai parantaa jo olemassa olevia niin, että lisäät niiden asiakas/käyttäjätyytyväisyyttä. Hyvinvointialalle suunnatussa palvelumuotoilu- koulutuksessa otetaan haltuun palvelumuotoilun keskeisimmät työkalut ja menetelmät. Koulutuksen kautta opit uudenlaisen ajattelumallin ihmislähtöisempään palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Palvelumuotoilun prosessin kautta opit ymmärtämään asiakastasi paremmin.
Aika
    24.10.2019 - 30.01.2020
Ilmoittautumiset
    15.09.2019 mennessä
Paikka
    JAMK, Hyvinvointi, Dynamo, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Kohderyhmä
    Koulutus soveltuu hyvinvointialan eri toimijoille, joilla on halu ja tarve kehittää omaa osaamistaan, toimintaansa ja palveluita.
Sisältö
    Koulutus koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä, jossa työskennellään työpajatyyppisesti. Koulutuksessa työstetään omaan organisaatioon liittyvää kehittämistehtävää palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Koulutus sisältää lähipäivien lisäksi ennakkotehtävän sekä työskentelyä itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä kouluttajien ohjaamana. Koulutuksessa on mahdollisuus kehittää olemassa olevaa tai uutta palvelua/ tuotetta, ja saada siihen koulutusprosessin aikana tukea ja sparrausta.

Työpajapäivät:
Torstaina 24.10.2019 klo 9 - 16. Työpaja 1: Palveluiden kehittäminen, kehittämishaasteen kirkastaminen ja rajaaminen. Ymmärryksen lisääminen, kehittämishaasteesta ja asiakkaasta. Asiakastutkimukseen valmistautuminen.

Torstaina 28.11.2019 klo 9 - 16. Työapaja 2: Asiakasprofiileiden muodostaminen. Konseptointi: ideointi, haasteen ratkaisu ja palvelupolun rakentaminen. Tuotteen/palvelun testauksen suunnittelu.

Torstaina 30.1. 2020 klo 9 - 16. Työpaja 3: Prototypointi: Palvelun/tuotteen prototyypin rakentaminen ja liiketoiminnan tarkastelu/arviointi, suunnitelma käyttöön ottoon ja seurantaan.
Hinta
    890 € + alv 24% sisältäen opetuksen ja sähköisen opetusmateriaalin sekä iltapäiväkahvit. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä
Lisätietoja
    Kouluttajat:
Suvi Salminen, lehtori (yrittäjyys- ja palvelumuotoilu), toimintaterapeutti (YAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Maarit Rutanen, lehtori, TtM, Tuotekehitystyön eat, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kouluttajilla on vuosien kokemus eri palveluorganisaatioiden toiminnallisesta kehittämisestä ja ajankohtaista osaamista hyvinvointialan palvelumuotoilusta.

Ilmoittautuminen: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Sisältö: Suvi Salminen, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 15.9.2019 mennessä osoitteessa www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus
Materiaali     tayk_palvelumuotoilu.pdf

Ilmoittaudu koulutukseen