Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 10 op, verkkototeutus

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    HUOM! Vielä muutama paikka vapaana! Jos haluat mukaan, ota yhteyttä koulutussihteeriin, yhteystiedot alla.

Tämän koulutuksen avulla kehität osaamistasi erityisen tuen kysymyksissä ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutus muodostuu kahdesta opintokokonaisuudesta:

• Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa I (5 op) ja
• Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa II (5 op)

Ensimmäisessä opintokokonaisuudessa muodostat kuvaa erityisestä tuesta ja saat vastauksia erityispedagogiikan peruskysymyksiin. Toisessa opintokokonaisuudessa syvennät ymmärrystä siitä, miten opettaja omalla toiminnallaan ja oppilaitoksen tukikeinoilla voi tukea jokaisen opiskelijan oppimista ja osallistumista.

Suorittamalla täydennyskoulutuksemme sinun on mahdollista saada lisää hakupisteitä, kun haet ammatilliseen erityisopettajankoulutukseemme. Mikäli tulet valituksi meille opiskelemaan, suorittamasi opinnot voidaan myös hyväksilukea osaksi opintojasi.
Aika
    19.08.2019 - 13.01.2020
Ilmoittautumiset
    14.08.2019 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Kohderyhmä
    Ammatillisesta erityisopettajankoulutuksesta kiinnostuneiden lisäksi koulutukseen voivat osallistua myös muut erityisen tuen kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa kiinnostuneet.
Sisältö
    Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa I, 5 op
• Erityispedagogiikka tieteenalana
• Erityiskasvatuksen teoria ja filosofia
• Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa
• Oppimisvaikeuksien perusteet

Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa II, 5 op
• Erityisen tuen tarpeet ja opiskelijan ohjaus
• Uudistuva ammatillinen koulutus ja erityinen tuki
• Erityinen tuki käytännössä opettajan toimintana ja inklusiivisena pedagogiikkana
• Erityinen tuki oppilaitoksen suunnitelmissa ja toimintamalleissa
Toteutus
    Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Ensimmäiseen opintokokonaisuuteen kuuluu kaksi webinaaria sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Toiseen opintokokonaisuuteen kuuluu kolme webinaaria sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Suositeltavaa on, että ensimmäinen osio on suoritettu ennen toisen alkua.

Webinaarien ajankohdat:

Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa I, 5 op
• Aloituswebinaari ma 26.8. klo 16.00 - 17.00
• Koontiwebinaari ti 22.10. klo 15.00 - 16.00

Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa II, 5 op
• Aloituswebinaari ti 22.10. klo 16.00 - 17.00
• Webinaari ma 25.11. klo 15.00 - 17.00
• Koontiwebinaari ma 13.1.2020 klo 15.00 - 17.00
Hinta
    590 euroa (sis. alv 24 %). Koulutus on mahdollista maksaa kolmessa erässä.
Lisätietoja
    Kaisa Thessler, koulutussuunnittelija,
p. 040 664 4001, kaisa.thessler@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
Täydennyskoulutus ja palvelutoiminta, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Minna Demirel, koulutussihteeri, p. 050 591 3658, minna.demirel@jamk.fi
Materiaali     esite_erityinen_tuki_ammatillisessa_koulutuksessa_2019.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Sen jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.