Ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot 16 op, verkkototeutus

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Jos haluat vielä elokuussa mukaan, ota yhteyttä koulutussihteeri Minna Demireliin to 1.8. alkaen (yhteystiedot alla).

Tarvitsetko kasvatustieteellistä ymmärrystä työssäsi? Tähtäätkö ammatilliseksi opettajaksi? Suorittamalla ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot sinun on mahdollista saada hakupisteitä, kun haet ammatilliseen opettajankoulutukseen. Mikäli tulet valituksi meille opiskelemaan, suorittamasi opinnot on mahdollista hyväksilukea osaksi opettajaopintojasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.
Aika
    20.06.2019 - 30.12.2019
Ilmoittautumiset
    17.06.2019 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Sisältö
    Kasvatustieteelliset opinnot koostuvat kahdesta opintojaksosta:

Oppiminen ja elämänkulku (8 op)

Opintojaksolla tutustut oppimisen ohjaamisessa tarvittavaan kasvatustieteelliseen käsitteistöön ja oppimisen keskeisiin teorioihin sekä niiden soveltamismahdollisuuksiin opettajan työssä.

• Kasvatustieteen perusteet
• Kasvatuksen ja oppimisen ohjaamisen käsitteiden ja teorioiden soveltaminen opettajan työhön
• Oppiminen ilmiönä
• Kasvatustieteellinen tutkimus

Koulutuksen tulevaisuus (8 op)

Tavoitteena on, että ymmärrät kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteet ja osaat tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä kasvatussosiologisen näkökulman avulla.

• Kasvatussosiologian peruskäsitteet
• Ajassa olevia ilmiöitä
• Tulevaisuuden koulu
Toteutus
    Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Voit opiskella oman aikataulusi mukaan 20.6. - 30.12.2019. Huomaa kuitenkin, että kesä-heinäkuussa ohjausta ei loma-aikojen vuoksi ole saatavilla.

Opiskelet Optimapro-verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti. Lisäksi jaat oppimiasi asioita muiden osallistujien kanssa. Opinnot sisältävät erilaisia oppimistehtäviä. Tehtävät ovat kirjallisuuden lukemista, erilaisiin materiaaleihin tutustumista, kirjallisia tehtäviä, tenttejä (aineisto saa olla esillä) sekä itsearviointitehtäviä.
Hinta
    550 euroa (sis. alv 24 %). Koulutus on mahdollista maksaa kolmessa erässä.
Lisätietoja
    Maija-Liisa Siitari, koulutussuunnittelija,
p. 040 595 9180, maija-liisa.siitari@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
Täydennyskoulutus ja palvelutoiminta, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Minna Demirel, koulutussihteeri, p. 050 591 3658, minna.demirel@jamk.fi
Materiaali     esite_ammatillisen_opettajankoulutuksen_kasvatustieteelliset_opinnot_2019.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ilmoittautumisaikana. Sen jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.