Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot oppimisen, pitkäjänteisen yhteistyön ja kotoutumisen tukena Hyvät käytännöt jakoon -seminaarit!

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Miten opetan tunne- ja sosiaalisia taitoja erityistä tukea tarvitsevalle tai maahanmuuttajalle? Millaisia turvataitoja lapsi tai nuori tarvitsee? Kahlitseeko kulttuurinen identiteetti opettajaa, entä oppijoita?
Koulutuksessa vahvistetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön valmiuksia opettaa ja ohjata lasten ja nuorten tunne-, turva- ja sosiaalisia taitoja erityisen tuen tarpeessa ja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutuksilla lisätään osallistujien tietoisuutta ja käytännön ohjaustaitoja sekä kulttuurista lukutaitoa. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.
Aika
    08.05.2019 - 09.05.2019
Ilmoittautumiset
    06.05.2019 mennessä
Paikka
    Jämsä 8.5 ja Lappeenranta 9.5.
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäynnin ohjaajille, oppilas/opiskelijahuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Sisältö
    Hyvät käytännöt jakoon verkostossa!
Sisältö:
Henkilöstön jaksaminen ja pitkäjänteisen kehittymisen mahdollisuudet.
Uusia avauksia mentotointiin, oppilashuoltoon ja lastensuojelun kanssa tehtävään työhön. Haastavia ohjaustilanteita ja uusi avauksia, esimerkkejä osallistujien kokeiluista ja hyvistä käytännöistä.
Toteutus
    Tunne-, turva- ja sosiaaliset taidot osaamiseksi – hyvät käytännöt jakoon! - samansisältöiset päätösseminaarit Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa.
Ilmoittaudu mukaan!

Päätösseminaari Jämsä 8.5.2019 klo 9.00 - 15.00

(seminaariin on mahdollisuus myös etäosallistua)


Päätösseminaari Lappeenranta 9.5.2019 klo 9.00 -15.00
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän
ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.
Lisätietoja
    Lisätietoja
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija,
p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Kotimainen liiketoiminta,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
www.jamk.fi