Erityinen tuki ja kulttuurien moninaisuus 3 op, verkkototeutus

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Ohjaatko ja opetatko maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita? Toivotko konkreettisia työkaluja arjen avuksi? Tule mukaan verkkopohjaiseen koulutukseemme, jossa saat valmiuksia tunnistaa kielellisiä erityisvaikeuksia ja lukivaikeuksia, selkeitä malleja mm. selkokielen hyödyntämiseen sekä tietoa miten psyykkiset ja traumaperäiset haasteet näkyvät oppimisessa, opiskelussa tai vuorovaikutuksessa. Hyödynnämme koulutuksessa JAMKIN verkko-oppimisympäristö Optimaa sekä Zoom Video Communications -verkkokokousjärjestelmää.
Aika
    02.10.2019 - 22.11.2019
Ilmoittautumiset
    17.09.2019 mennessä
Paikka
    Koulutus on verkkototeutus
Kohderyhmä
    Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
Sisältö
    •Kielellisten erityisvaikeuksien ja lukivaikeuksien tunnistaminen
•Keinoja opetukseen (luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, sanasto ja käsitteet, selkokieli)
•Psyykkisten ja traumaperäisten pulmien vaikutus oppimiseen, opiskeluun ja vuorovaikutukseen
Toteutus
    Koulutus sisältää kolme webinaaria sekä verkkotyöskentelyä.

• Webinaari I ke 2.10. klo 12:00-14:00
• Webinaari II ti 29.10.klo 12:00-14:00
• Webinaari III pe 22.11.klo 12.00-14.00

Koulutuskokonaisuudessa tuotetaan konkreettisia pedagogisia toimintamalleja videoita hyödyntäen.

Kouluttajana toimii lehtori, erityisopettaja Jari Karttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.
Lisätietoja
    Milla-Maarit Salo, milla-maarit.salo@jamk.fi, p. 040 764 2587
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Marjo Varjoluoto, koulutussihteeri, marjo.varjoluoto@jamk.fi
Materiaali     esite_erityinen_tuki_syksy_2019.pdf
Peruutusehdot
    Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.