Biotalouden johtaminen, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 01.08.2019 klo 09:00 alkaen.
Aika
    09.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.08.2019 - 05.09.2019
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Biotalouden perusteet
Tavoite
    Opiskelija osaa toteuttaa biotaloustuotteen tai -palvelun tuotekehitysprojektin, jossa hän hyödyntää toimintaympäristöstä ja sen muutoksesta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia valitsemallaan biotalouden alalla. Opiskelija osaa käyttää asiakaslähtöisen tuotteistamisen ja palvelusuunnittelun työkaluja biotaloussektorilla. Opiskelija osaa ottaa huomioon laaja-alaisesti ekologisten, teknologisten, taloudellisten sekä kulttuurillisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset oman biotaloustuotteensa tai –palvelunsa kehittämisessä. Opiskelija osaa laskea biotaloustuotteen tai -palvelun kannattavuuden. Hän pystyy suunnittelemaan yrityksen rahoituksen.
Sisältö
    Projektitoiminnan johtaminen
Innovaatioprosessi
Ympäristöanalyysi
Palvelumuotoilun ja innovaatiotoiminnan työkalut
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen
Ansaintalogiikka, arvontuotto ja riskit
Aloittavan yrityksen kannattavuuslaskenta
Yrityksen rahoitus
Kirjallisuus
    Opiskelumateriaali räätälöidään tuotekehitysprojektin mukaan prosessin edistyessä.
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson vastuuopettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Katso opintojakson aikataulu