Biotalouden uudet liiketoimintamallit, 5 op

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 01.08.2019 klo 09:00 alkaen.
Aika
    09.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.08.2019 - 05.09.2019
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija osaa arvioida yrittämisen toimintaympäristöä ja yritystoiminnan taloudellisia lainalaisuuksia biotalouden yrittäjyyden näkökulmasta ja soveltaa oppimaansa esimerkkiyritykseen. Opiskelija osaa tehdä aloittavalle biotalousyritykselle liiketoimintasuunnitelman ja osaa suunnitella liikeidean pohjalta yrityksen talouteen ja toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Opiskelija osaa laatia yritykselle markkinointisuunnitelman.
Sisältö
    Yritysanalyysejä eri tavoin toimivista biotalouden yrityksistä Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.
- biotalousyrityksen liiketoimintasuunnitelma
- biotalousyrityksen markkinointisuunnitelma
Kirjallisuus
    Verkko-opiskelumateriaali
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson vastuuopettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Katso opintojakson aikataulu