Työelämän englanti, 4 op (Äänekoski)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 01.08.2019 klo 09:00 alkaen.
Aika
    10.09.2019 - 03.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.08.2019 - 31.08.2019
Paikka
    Äänekosken lukio, tiistaisin klo 17:30-19:00 (ei viikolla 42).
Kohderyhmä
    Soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää työelämässä tarvittavaa englanninkielen osaamista.
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2 englannissa.
Tavoite
    Opiskelija
- osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.
- osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
- osaa toimia englanniksi kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.
- toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Sisältö
    Opintojaksolla mm.
- työelämän suullisia tilanteita
- asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
- monikulttuurinen työelämä
Toteutus
    Kontaktiopetus, erilaiset ryhmätyöt, itsenäiset ja ohjatut kirjalliset ja suulliset tehtävät.
Hinta
    60 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu