Lastensuojelun ja perhetyön perusteet, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija on perehtynyt suomalaisen sosiaaliturvapolitiikan kokonaisuuteen sekä perheitä tukeviin palveluihin. Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen sekä tietää ehkäisevän lastensuojelun merkityksen yhteiskunnassa.
Tavoite
    Opiskelija osaa
- lastensuojelu- ja perhetyön arvot, periaatteet, tavoitteet ja työskentelytavat
- lastensuojelun palvelujärjestelmän
- perhetyön perusteet
Sisältö
    - Eettisyys lastensuojelussa
- Lastensuojelun lainsäädäntö
- Lastensuojelun ja perheohjauksen prosessi
- Ennaltaehkäisevä avohuollon työskentely ja tukitoimet
- Sijaishuollon toimintamuodot
- Lastensuojelun dokumentaatio
- Perhetyön muodot ja prosessi
Kirjallisuus
    - Räty, Tapio. Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. 3. Uudistettu painos (2015). Helsinki: Edita.

- Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu -toteuttaminen ja päätöksenteko. Telentum Pro.

- Rosi, Enroos, Tarja Heino, Tarja Pösö (2018). Huostaanotosta. Lastensuojelun vaativa tehtävä. Tampere: Vastapaino.
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Tanja Tervanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi