Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    18.05.2020 - 31.07.2020
Ilmoittautumiset
    03.05.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija on perehtynyt lapsen kehitysvaiheisiin.
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa ja hän osaa käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisen ja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa. Opiskelija tuntee lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä soveltavan liikunnan mahdollisuudet tukea lapsen toimintakykyä. Opiskelija osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Opiskelija ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti hyödyntäessään leikkiä ja liikuntaa lapsen kehityksen ja oppimisen välineenä.
Sisältö
    Leikin teoriat, leikin kehitysvaiheet, leikin lajit. Eri-ikäiset ja erilaiset leikkijät, erilaiset leikkiympäristöt, leikin havainnointi ja arviointi. Liikunta leikin tukijana. Havaintomotoriikan, kognitiivisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla. Lapsen leikin ja oppimisen havainnointi ja tukeminen käytännön tilanteissa.
Toteutus
    Luennot, seminaarit ja käytännön harjoittelu
Toiminnalliset ja kirjalliset tehtävät
Verkko-opiskelu
Kirjallisuus
    Fletcher, JM, ym. 2009. Oppimisvaikeudet: tunnistamisesta interventioon.

Piironen, L. (toim). 2004. Leikin pikkujättiläinen. Porvoo: WSOY.

Helenius, A., Lummelahti, L. 2013. Leikin käsikirja.
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Maija Jylhä, Timo Hintikka ja Pirjo Hynynen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.