Ohjelmistosuunnittelu ja testaus, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    11.05.2020 - 12.06.2020
Ilmoittautumiset
    07.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Ohjelmoinnin perusteet, Olio-ohjelmointi
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää ohjelmistosuunnittelun ja testauksen merkityksen osana ohjelmistokehitysprosessia.

Opiskelija tuntee ohjelmistoteollisuuden yleisesti käyttämät toimintatavat ja kuvauskielet.

Opiskelija kykenee osallistumaan vaatimusmäärittelytyöhön ja tuottamaan tarvittavia testitapauksia vaatimusmäärittelyn pohjalta.
Sisältö
    Kurssin aikana opiskelija tutustuu ohjelmiston vaatimusmäärittelyprosessiin, palvelumuotoiluun ja tarpeellisiin UML-malleihin.

Painopiste opetuksessa on nykyaikaisen palvelumuotoilun ja perinteisen vaatimusmäärittelytyön yhdistämisessä.

Kurssin aikana jokainen opiskelija tuottaa henkilökohtaisena harjoitustyönään asiakkaan tarpeen pohjalta vaatimusmäärittelydokumentin ja hyväksyntätestisuunnitelman
Toteutus
    Luennot, laboratorioharjoitukset, etäopiskelu
Kirjallisuus
    http://ttos0100.pages.labranet.jamk.fi/eamk-2019/
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi