Yrityksen johtaminen, 10 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    13.01.2020 - 31.05.2020
Last enrolment date
    07.01.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Opiskelija tuntee eri yritysmuodot ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. Opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja muut yrittäjän velvollisuudet.
Goal
    Opiskelija osaa suunnitella, organisoida, johtaa ja kontrolloida yrityksen, erityisesti maatilayrityksen toimintaa. Opiskelija osaa määrittää ja soveltaa tarvittavia toimenpiteitä yrityksen tuotantoprosessien kehittämisessä, talouden ohjauksessa ja henkilöstöjohtamisessa.
Contents
    Yrityksen strateginen johtaminen, markkinointi, hinnoittelu, budjetointi, tuotantoprosessien kehittäminen, laadun hallinta, tulosanalyysi, talouden ohjaus, investointien suunnittelu, rahoitus, riskien hallinta, sopimusten hallinta, henkilöstöjohtaminen.
Accomplishment
    *AMK tutkinto: kontaktiopetus, etätehtävät, tentti
*Avoin AMK: itsenäinen verkko-opiskelu, ei aikaan sidottuja tapaamisia
Literature
    Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E.uusin. Johdon laskentatoimi.Edita, Ikäheimo, S., Malmi, T.& Walden, R. 2016. Yrityksen laskentatoimi. Talentum Pro.(e-kirjana myös). Verkko-oppimisympäristön materiaali.
Further Information
    jaana.auer@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi