Olio-ohjelmointi, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    10.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Tietotekniikan peruskäyttötaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen
Tavoite
    Opiskelija osaa olio-ohjelmoinnin käsitteet ja ymmärtää perusteorian. Opiskelija osaa suunnitella ja dokumentoida luokkia ja olioita sekä niiden välistä vuorovaikutusta. Opiskelija osaa ohjelmoida olio-ohjelmointikielellä käyttäen luokkia ja olioita. Opiskelija osaa soveltaa olio-ohjelmointia käytännön ongelmien ratkaisussa.
Sisältö
    - olio-ohjelmoinnin perusteet
- luokkarakenteiden määrittely ja suunnittelu
- olioiden kuvauskieli (UML)
- olion tilan ja elinkaaren hallinta
- monimuotoisuus
- periyttäminen
- koostaminen
- rajapinnat
- poikkeuskäsittely
- kokoelmaluokkien hallinta
- tiedon tallentaminen
- yksikkötestaus
Toteutus
    Opintojaksosta on erilaisia toteutustapoja, jotka voivat sisältää luentoja, ohjattuja harjoituksia, käytännön harjoituksia, itseopiskelua ja verkko-opintoja.
Kirjallisuus
    Verkko-opiskelumateriaali
Muu mahdollinen opintojaksolla sovittava materiaali
Hinta
   

75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi