Kyberturvallisuus, 4 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.05.2020 - 14.08.2020
Ilmoittautumiset
    10.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja vaatimukset. Opiskelija tutustuu teknisiin algoritmitmeihin ohjelmoinnissa, joilla taataan tiedon eheys. Opiskelija tuntee yleiset tietoliikenteessä käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen. Opiskelija pystyy analysoimaan hyökkäystyökalujen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Opiskelija hallitsee turvallisuuden suunnittelun periaatteet ja osaa suunnitella yritykselle sopivat tietoturvakontrollit.
Sisältö
    Opintojakso sisältää yleisesti kyberturvallisuuden ajankohtaiset standardit ja vaatimukset. Opintojaksolla tutustutaan yritystapausten kautta liiketoiminan riippuvuuteen tietotekniikasta ja tietoverkoista. Samalla analysoidaan yritysten liiketoiminnan haavoittuvuutta sähköisen vaikuttamisen kautta. Sähköisiä hyökkäystyökaluihin tutustutaan harjoitustyön kautta.
Toteutus
    Luennot, käytännön harjoitukset ja harjoitustyö
Kirjallisuus
    Opettajan jakama materiaali
Hinta
   

60 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi