Statiikka, 4 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    15.05.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    10.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka ja statiikan alkeet.
Tavoite
    Opiskelija omaa statiikan perusosaamisen ja pystyy yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Opiskelija osaa muodostaa tarkasteltavasta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Opiskelija osaa hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.
EA-KN EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Opiskelijat ymmärtävät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.
EA-EN Tekninen analyysi: Opiskelijat osaavat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi matematiikan ja fysiikan avulla.
TKNPE Konetekninen perusosaaminen: Opiskelijat ymmärtävät statiikan periaatteet ja osaavat soveltaa niitä käytännön ongelmien ratkaisuihin matematiikan ja fysiikan avulla
Sisältö
    Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset.
Toteutus
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Opetusmonisteet. Opetusvideot.
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis-Kirjat Oy, 2013.
Hinta
   

60 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi