Maatilatalouden kirjanpito ja verotus 7 op (nonstop)

Enrol to the course

Date
    31.08.2020 - 31.12.2020
Last enrolment date
    31.10.2020
Place
    verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija osaa tehdä ja tulkita yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteiden mukaan. Opiskelija tuntee kirjanpidon sisäisen ja ulkoisen rekisteröintitehtävän, osaa laskea ja tulkita tilinpäätökseen liittyviä tunnuslukuja ja hallitsee yrityksen tulo- ja arvonlisäverotuksen perusteet. Opiskelija osaa tehdä maatalouden- ja metsätalouden kirjanpidon ottaen huomioon talouden suunnittelun, seurannan ja lainsäädännön vaatimukset. Opiskelija osaa laatia veroilmoitukset, laskea maksettavaksi tulevat verot sekä suunnitella verotustaan. Opiskelija hallitsee arvonlisäveron laskennan ja tilittämisen. Opiskelija tietää perusasiat verotuksen erityiskysymyksistä kuten sukupolvenvaihdoksen, luovutusvoittojen ja kiinteistöjen verotuksesta.
Contents
    Kahdenkertainen kirjanpito, palkkakirjanpito,sisäinen ja ulkoinen rekisteröintitehtävä, tilinpäätös, yrityksen tulo-
ja arvonlisäverotus.
Maa- ja metsätalouden tulo- ja arvonlisäverotuksen perustiedot, maa- ja metsätalouden kirjanpito manuaalisesti ja atk-kirjanpito-ohjelmistoa hyväksikäyttäen, veroilmoitusten täyttäminen, verojen määrän laskeminen, verosuunnittelu, verojen tilittäminen, muutoksenhaku verotukseen, sukupolvenvaihdoksen, luovutusvoittojen ja kiinteistöverotuksen perusteet.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Enrol to the course