Myynti ja myynnin johtaminen, 5 op (verkkototeutus, YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    12.04.2021 - 31.07.2021
Ilmoittautumiset
    21.03.2021 mennessä
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on AMK-tutkinto.
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla ymmärrät myynnin ja myyntijohtamisen keskeisen merkityksen palveluliiketoiminnalle ja miten myynnillisiä ongelmia ratkotaan.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Ymmärrät myyntityön merkityksen yritykselle ja yhteiskunnalle. Tunnet myyntityön ja myynnin johtamisen keskeiset käsitteet, menetelmät ja teoriat. Kuvaat erilaisia myyntiprosesseja ja osaat ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Sovellat oppimaansa erityisesti kysymystekniikkaa käytännön B2B-myyntitilanteessa. Arvioit omia myyntitaitojaan ja laatia myyntityön kehittymissuunnitelman. Suunnittelet, toteutat ja seuraat tavoitteellisesti ja kannattavasti yrityksen myynnin johtamista markkinoinnin tukemana. Kykenet ratkaisemaan myynnin johtamisen ongelmia.
Sisältö
    Opintojakso sisältää seuraavat osaamisalueet yritysmyynnissä: myynti-, vuorovaikutus-, asiakkuusosaaminen ja oman myyntiosaamisen arviointi, myyntihenkilöstön suunnittelu, palkkaus, rekrytointi, koulutus ja motivointi, myyntiorganisaation organisoiminen ja kehittäminen, myynnin ja markkinoinnin integraatio tuloksellisessa johtamisessa: suunnittelu, organisointi, ohjaus ja kehittäminen.
Kirjallisuus
    Jobber, D. & Lancaster G. 2015. Selling and Sales Management. 10th ed. Pearson. Cron, L. W. & DeCarlo, T. E. 2010. Sales Management: concepts and cases. 10th ed. Willey. Journal of Personnel Selling & Sales Management. Journal of Personal Selling & Sales Management. International Journal of Academic research.
Hinta
    Hinta: 75 €
Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus.
Lisätietoja
    Opintojakson hyväksiluvun (AHOT) voi saada aikaisemman osaamisen perusteella. Hyväksiluvun edellytyksenä on hakemus, jossa on perustellusti esitetty opintojakson tavoitteiden mukainen osaaminen. Lisäksi näyttönä edellytetään kehittämistehtävän tekeminen hyväksytysti.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on YHYYM110-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.